Gộp máy chủ HÓA ĐAO và LONG ĐAO

Nhằm tạo thêm cơ hội giao lưu, học hỏi Tinhhoa võ học giữa các cao thủ khắp cõi giang hồ, sẽ tiến hành liên thông cặp máy chủ HÓA ĐAO LONG ĐAO vào 13H00 ngày 12/10/2022. Thông tin chi tiết như sau:

- Nhân vật tại máy chủ HÓA ĐAO phải nhận tất cả thư trong hòm ThưNếu không sẽ bị mất  vật phẩm trong hòm Thư.

- Nhân vật tại máy chủ HÓA ĐAO được hỗ trợ sau khi gọp máy chủ:

VẬT PHẨM HỖ TRỢ 

Số Lượng

Kinh Nghiệm Đơn 50000
Mảnh Già Lam Kinh 20000
Mảnh Ghép Mặt Nạ 20000
Hộ Vệ Đơn 20000
Mảnh Ghép Ngựa 20000
Mảnh Ghép Ấn 20000
Bát Mạch Đơn 20000
Linh Hồn Chân Nguyên 40000
Mảnh Ghép Vũ Khí 1000
Thần Sa-Vô Hạ Dẫn 1000
Đồ Phổ Kỷ Năng Trấn Phái 40000
Lệnh Bài trùng sinh 40
Đầu ngựa 60

- Nhân vật thuộc máy chủ HÓA ĐAO   sau khi gọp máy chủ có thể nhận hỗ trợ tại Sứ Giả HỗTrợ

 

Lưu ý: 

- Khi gọp về tất cả nhân vật thuộc máy chủ  HÓA ĐAO sẽ mất Gia Tộc - Bang Hội - Uy Danh - Thư - và Đồng nếu chưa chuyển thành KIM NGUYÊN BẢO