GỘP MÁY CHỦ LIÊN ĐAO VÀ XUÂN ĐAO

Nhằm tạo thêm cơ hội giao lưu, học hỏi tinh hoa võ học giữa các cao thủ khắp cõi giang hồ, sẽ tiến hành liên thông cặp máy chủ LIÊN ĐAO  XUÂN  ĐAO vào 13H00 ngày 29/05/2023. Thông tin chi tiết như sau:

- Nhân vật tại máy chủ LIÊN ĐAO phải nhận tất cả thư trong hòm ThưNếu không sẽ bị mất  vật phẩm trong hòm Thư.

- Nhân vật tại máy chủ LIÊN ĐAO được hỗ trợ sau khi gọp máy chủ:

VẬT PHẨM HỖ TRỢ 

Số Lượng

Kinh Nghiệm Đơn 75000
Mảnh Già Lam Kinh 30000
Mảnh Ghép Mặt Nạ 30000
Hộ Vệ Đơn 30000
Mảnh Ghép Ngựa 30000
Mảnh Ghép Ấn 30000
Kinh Mạch Đơn 30000
Linh Hồn Chân Nguyên 60000
Mảnh Ghép Vũ Khí 1500
Thần Sa - Vô Hạ Dẫn 1500
Đồ Phổ Kỷ Năng Trấn Phái 60000
Lệnh Bài trùng sinh 60
Đầu ngựa 90

- Nhân vật thuộc máy chủ LIÊN ĐAO   sau khi gọp máy chủ có thể nhận hỗ trợ tại Sứ Giả Hỗ Trợ

 

Lưu ý: 

- Khi gọp về tất cả nhân vật thuộc máy chủ  LIÊN ĐAO sẽ mất Gia Tộc - Bang Hội - Uy Danh- Thư - và Đồng nếu chưa chuyển thành KIM NGUYÊN BẢO