GỘP MÁY CHỦ PHÚC ĐAO Và TRẢM ĐAO

Nhằm tạo thêm cơ hội giao lưu, học hỏi tinh hoa võ học giữa các cao thủ khắp cõi giang hồ, sẽ tiến hành liên thông cặp máy chủ PHÚC ĐAO TRẢM ĐAO vào 13H00 ngày 12/07/2023. Thông tin chi tiết như sau:

- Nhân vật tại máy chủ PHÚC ĐAO phải nhận tất cả thư trong hòm ThưNếu không sẽ bị mất  vật phẩm trong hòm Thư.

- Nhân vật tại máy chủ PHÚC ĐAO được hỗ trợ sau khi gọp máy chủ:

VẬT PHẨM HỖ TRỢ 

Số Lượng

Kinh Nghiệm Đơn 200000
Mảnh Già Lam Kinh 80000
Mảnh Ghép Mặt Nạ 80000
Hộ Vệ Đơn 80000
Mảnh Ghép Ngựa 80000
Mảnh Ghép Ấn 80000
Bát Mạch Đơn 80000
Linh Hồn Chân Nguyên 160000
Mảnh Ghép Vũ Khí 4000
Thần Sa - Vô Hạ Dẫn 4000
Đồ Phổ Kỷ Năng Trấn Phái 160000
Lệnh Bài trùng sinh 160
Đầu ngựa 240

- Nhân vật thuộc máy chủ PHÚC ĐAO   sau khi gọp máy chủ có thể nhận hỗ trợ tại Sứ Giả Hỗ Trợ

 

Lưu ý: 

- Khi gọp về tất cả nhân vật thuộc máy chủ  PHÚC ĐAO sẽ mất Gia Tộc - Bang Hội - Uy DPHÚC- Thư - và Đồng nếu chưa chuyển thành KIM NGUYÊN BẢO