GỘP MÁY CHỦ TIẾN ĐAO Và QUỶ ĐAO

Nhằm tạo thêm cơ hội giao lưu, học hỏi tinh hoa võ học giữa các cao thủ khắp cõi giang hồ, sẽ tiến hành liên thông cặp máy chủ TIẾN ĐAO QUỶ ĐAO vào 13H00 ngày 24/05/2023. Thông tin chi tiết như sau:

- Nhân vật tại máy chủ TIẾN ĐAO phải nhận tất cả thư trong hòm ThưNếu không sẽ bị mất  vật phẩm trong hòm Thư.

- Nhân vật tại máy chủ TIẾN ĐAO được hỗ trợ sau khi gọp máy chủ:

VẬT PHẨM HỖ TRỢ 

Số Lượng

Kinh Nghiệm Đơn 25000
Mảnh Già Lam Kinh 10000
Mảnh Ghép Mặt Nạ 10000
Hộ Vệ Đơn 10000
Mảnh Ghép Ngựa 10000
Mảnh Ghép Ấn 10000
Bát Mạch Đơn 10000
Linh Hồn Chân Nguyên 20000
Mảnh Ghép Vũ Khí 500
Thần Sa - Vô Hạ Dẫn 500
Đồ Phổ Kỷ Năng Trấn Phái 20000
Lệnh Bài trùng sinh 20
Đầu ngựa 30

- Nhân vật thuộc máy chủ TIẾN ĐAO   sau khi gọp máy chủ có thể nhận hỗ trợ tại Sứ Giả HỗTrợ

 

Lưu ý: 

- Khi gọp về tất cả nhân vật thuộc máy chủ  TIẾN ĐAO sẽ mất Gia Tộc - Bang Hội - Uy Danh - Thư - và Đồng nếu chưa chuyển thành KIM NGUYÊN BẢO