Mặt Nạ

Danh Hiệu Mặt Nạ 15

I.NPC liên quan.

  • Tiến hành nâng cấp ở SỨ GIẢ NÂNG CẤP tại Thành Chính - Chọn Nâng Cấp Mặt Nạ

 

II.Nguyên liệu nâng cấp.

  • Cần mặt nạ cấp thấp hơn và nguyên liệu sau để nâng cấp bật tiếp theo

Cấp Mặt Nạ

Tiền Xu

Mảnh ghép mặt nạ

Tỷ Lệ % Thành Công

1 Trùng sinh lần 10 nhận được
2 50 10000 100
3 100 20000 100
4 150 30000 100
5 200 40000 100
6 250 50000 100
7 300 60000 100
8 350 70000 100
9 400 80000 100
10 450 90000 100
11 500 100000 100
12 600 110000 100
13 700 120000 100
14 800 130000 100
15 1000 150000 100

Lưu Ý:

  • Mang Mặt Nạ cần nâng cấp ở nhân vật mới nâng cấp được
  • Nâng cấp thất bại trang bị sẽ bị hạ 1 cấp
  • Dùng Bùa Bảo Toàn rớt sẽ bị không hạ cấp