GỘP MÁY CHỦ HUY ĐAO Và VU ĐAO

Nhằm tạo thêm cơ hội giao lưu, học hỏi tinh hoa võ học giữa các cao thủ khắp cõi giang hồ, sẽ tiến hành liên thông cặp máy chủ HUY ĐAO VU ĐAO  vào 13H00 ngày 18/10/2023. Thông tin chi tiết như sau:

- Nhân vật tại máy chủ HUY ĐAO phải nhận tất cả thư trong hòm ThưNếu không sẽ bị mất  vật phẩm trong hòm Thư.

- Nhân vật tại máy chủ HUY ĐAO được hỗ trợ sau khi gọp máy chủ:

VẬT PHẨM HỖ TRỢ 

Số Lượng

Kinh Nghiệm Đơn 175000
Mảnh Già Lam Kinh 70000
Mảnh Ghép Mặt Nạ 70000
Hộ Vệ Đơn 70000
Mảnh Ghép Ngựa 70000
Mảnh Ghép Ấn 70000
Kinh Mạch Đơn 70000
Linh Hồn Chân Nguyên 140000
Mảnh Ghép Vũ Khí 3500
Thần Sa - Vô Hạ Dẫn 3500
Đồ Phổ Kỷ Năng Trấn Phái 140000
Lệnh Bài trùng sinh 140
Đầu ngựa 210

- Nhân vật thuộc máy chủ HUY ĐAO   sau khi gọp máy chủ có thể nhận hỗ trợ tại Sứ Giả Hỗ Trợ

 

Lưu ý: 

- Khi gọp về tất cả nhân vật thuộc máy chủ  HUY ĐAO sẽ mất Gia Tộc - Bang Hội - Uy Danh- Thư - và Đồng nếu chưa chuyển thành KIM NGUYÊN BẢO