GỘP MÁY CHỦ NHẤT ĐAO Và SỬ THI

Nhằm tạo thêm cơ hội giao lưu, học hỏi tinh hoa võ học giữa các cao thủ khắp cõi giang hồ, sẽ tiến hành liên thông cặp máy chủ NHẤT ĐAO  SỬ THI   vào 13H00 ngày 03/04/2023. Thông tin chi tiết như sau:

- Nhân vật tại máy chủ NHẤT ĐAO phải nhận tất cả thư trong hòm ThưNếu không sẽ bị mất  vật phẩm trong hòm Thư.

- Nhân vật tại máy chủ NHẤT ĐAO được hỗ trợ sau khi gọp máy chủ:

VẬT PHẨM HỖ TRỢ 

Số Lượng

Kinh Nghiệm Đơn 1200000
Mảnh Già Lam Kinh 100000
Mảnh Ghép Mặt Nạ 400000
Hộ Vệ Đơn 100000
Mảnh Ghép Ngựa 400000
Mảnh Ghép Ấn 100000
Kinh Mạch Đơn 100000
Linh Hồn Chân Nguyên 800000
Mảnh Ghép Vũ Khí 30000
Thần Sa - Vô Hạ Dẫn 30000
Đồ Phổ Kỷ Năng Trấn Phái 800000
Lệnh Bài trùng sinh 1600
Đầu ngựa 2400

- Nhân vật thuộc máy chủ NHẤT ĐAO   sau khi gọp máy chủ có thể nhận hỗ trợ tại Sứ Giả Hỗ Trợ

 

Lưu ý: 

- Khi gọp về tất cả nhân vật thuộc máy chủ  NHẤT ĐAO sẽ mất Gia Tộc - Bang Hội - Uy Danh- Thư - và Đồng nếu chưa chuyển thành KIM NGUYÊN BẢO