Cập Nhật 10/2022

Kiếm Thế Sử Thi xin thông báo :

 Cập nhật thêm tính năng mới , BQT xin phép update thêm  như sau :

-SỰ KIỆN KINH THƯ: https://kiemthesuthi.com/su-kien-kinh-thu-post1910.html

-Hộ Vệ 15  :https://kiemthesuthi.com/he-thong-ho-ve-post1202.html

- Thời gian cập nhật : 16h15 ngày 29/10/2022

- Kiếm Thế Sử Thi xin trân trọng thông báo

BÀI LIÊN QUAN :