Hệ Thống Boss

Giới thiệu hệ thống boss.

Người tiêu diệt  boss ở Map 115 Và Tần Thủy Hoàng 300 tỷ EXP và sẽ ngẫu nhiên nhận được 1 trong 6 vật phẩm:

10 Kim Nguyên Bảo
15 Tiền xu
1 Rương Thần Sa (0-6 Dòng)
1 Lệnh Bài Trùng Sinh
1 Rương Trang Bị Đồng Hành (Cấp 4-6)
1 Rương Võ Công Trấn Phái 1-20
1 Hộ Pháp

 

Hình ảnh boss

Thời gian và địa điểm

Xuất hiện

Phần thưởng Rơi Vật Phẩm

Hoàng Kim(5x-7x-9x)

Xuất hiện tại các map 5x

Time_1=02h00
Time_2=09h30
Time_3=15h30
Time_4=19h30
Time_5=22h30

Xuất hiện tại các map 7x

Time_1=02h02
Time_2=09h32
Time_3=15h32
Time_4=19h32
Time_5=22h32

Xuất hiện tại các map 5x


Time_3=15h35
Time_4=19h35
Time_5=22h35

 

Bát Mạch Đơn
Ngân Nguyên Bảo
Tiền Xu
Chiến Thư-Mật Thất Du Long
Mảnh Già Lam Kinh
Hộ Vệ Đơn
Trận Pháp Cao <1 Ngày>

Boss Tần lăng 4 Và Tần Thủy Hoàng Giả

Time_1=15h35
Time_2=22h35

Xuất hiện tại các map Tần lăng 4

209/239

240/223

Túi Mảnh Già Lam Kinh
Túi Mảnh Ghép Ngựa
Ngân Nguyên Bảo
Kinh nghiệm đơn
Bạc Vụn
Đầu Ngựa

Tần Thủy Hoàng  Thật Tần 1,3,5

Time_1=15h35
Time_2=22h35

Xuất hiện tại Tần Lăng 1,3,5

Tần Lăng 1 227/245

Tần Lăng 3 215/215

Tần Lăng 5 227/205

Thỏi bạc bang hội (tiểu)
Kinh nghiệm đơn
Ngân Nguyên Bảo
Kim Nguyên Bảo
Đồ Phổ Kỷ Năng Trấn Phái
Đầu Ngựa
Túi Đá Thần Sa
Túi Linh Hồn Chân Nguyên
Lệnh bài Đào Chu Công Mộ Chủng (3 sao)
Túi Tiền Xu
Bảo Thạch Cấp 1-5
Rương Trang Bị Đồng Hành (Cấp 4-6)
Rương Võ Công Trấn Phái 1-20

Song Đao Tuyết Vương

08h00

Mông Cổ Vương Đình
215/216

Thỏi bạc bang hội (tiểu)
Kinh nghiệm đơn
Ngân Nguyên Bảo
Kim Nguyên Bảo
Đồ Phổ Kỷ Năng Trấn Phái
Đầu Ngựa
Túi Đá Thần Sa
Túi Mảnh Ghép Ấn
Lệnh bài Đào Chu Công Mộ Chủng (3 sao)
Túi Tiền Xu
Bảo Thạch Cấp 1-5
Rương Trang Bị Đồng Hành (Cấp 4-6)
Rương Võ Công Trấn Phái 1-20

 

Tô Bảo Thiên Ngọc

09h00
Nguyệt Nha Tuyền

224/217

Thỏi bạc bang hội (tiểu)
Kinh nghiệm đơn
Ngân Nguyên Bảo
Kim Nguyên Bảo
Đồ Phổ Kỷ Năng Trấn Phái
Đầu Ngựa
Túi Đá Thần Sa
Túi Bát Mạch Đơn
Lệnh bài Đại Mạc Cổ Thành (3 sao)
Túi Tiền Xu
Bảo Thạch Cấp 1-5
Rương Trang Bị Đồng Hành (Cấp 4-6)
Rương Võ Công Trấn Phái 1-20

 

Tây Môn Ma Nữ

10h00
Tàn Tích Cung A Phòng

221/222

Thỏi bạc bang hội (tiểu)
Kinh nghiệm đơn
Ngân Nguyên Bảo
Kim Nguyên Bảo
Đồ Phổ Kỷ Năng Trấn Phái
Đầu Ngựa
Túi Đá Thần Sa
Túi Mảnh Ghép Mặt Nạ
Lệnh bài Thiên Quỳnh Cung (3 sao)
Túi Tiền Xu
Bảo Thạch Cấp 1-5
Rương Trang Bị Đồng Hành (Cấp 4-6)
Rương Võ Công Trấn Phái 1-20

 

Phong Ấn Lôi Kim

12h00
Lương Sơn Bạc
214/216

Thỏi bạc bang hội (tiểu)
Kinh nghiệm đơn
Ngân Nguyên Bảo
Kim Nguyên Bảo
Đồ Phổ Kỷ Năng Trấn Phái
Đầu Ngựa
Túi Đá Thần Sa
Túi Hộ Vệ Đơn
Lệnh bài Vạn Hoa Cốc (3 sao)
Túi Tiền Xu
Bảo Thạch Cấp 1-5
Rương Trang Bị Đồng Hành (Cấp 4-6)
Rương Võ Công Trấn Phái 1-20

 

Thiên Trấn Bạch Ma

14h00
Thần Nữ Phong
214/226

Thỏi bạc bang hội (tiểu)
Kinh nghiệm đơn
Ngân Nguyên Bảo
Kim Nguyên Bảo
Đồ Phổ Kỷ Năng Trấn Phái
Đầu Ngựa
Túi Đá Thần Sa
Túi Linh Hồn Chân Nguyên
Lệnh bài Bích Lạc Cốc (3 sao)
Túi Tiền Xu
Bảo Thạch Cấp 1-5
Rương Trang Bị Đồng Hành (Cấp 4-6)
Rương Võ Công Trấn Phái 1-20

 

Vương Tử Đại Kim Hoàn

16h00
Tàn Tích Dạ Lang

229/227

Thỏi bạc bang hội (tiểu)
Kinh nghiệm đơn
Ngân Nguyên Bảo
Kim Nguyên Bảo
Đồ Phổ Kỷ Năng Trấn Phái
Đầu Ngựa
Túi Đá Thần Sa
Túi Mảnh Già Lam Kinh
Lệnh bài Bích Lạc Cốc (3 sao)
Túi Tiền Xu
Bảo Thạch Cấp 1-5
Rương Trang Bị Đồng Hành (Cấp 4-6)
Rương Võ Công Trấn Phái 1-20

 

Bách Nữ Tây Độc

18h00
Cổ Lãng Dữ
213/215

Thỏi bạc bang hội (tiểu)
Kinh nghiệm đơn
Ngân Nguyên Bảo
Kim Nguyên Bảo
Đồ Phổ Kỷ Năng Trấn Phái
Đầu Ngựa
Túi Đá Thần Sa
Túi Mảnh Ghép Ngựa
Lệnh bài Long Môn Phi Kiếm (3 sao)
Túi Tiền Xu
Bảo Thạch Cấp 1-5
Rương Trang Bị Đồng Hành (Cấp 4-6)
Rương Võ Công Trấn Phái 1-20

 

Thiên Long - Đại Ác Ma

20h00

Cổ Lãng Dữ

213/215
 

Thỏi bạc bang hội (tiểu)
Kinh nghiệm đơn
Ngân Nguyên Bảo
Kim Nguyên Bảo
Đồ Phổ Kỷ Năng Trấn Phái
Đầu Ngựa
Túi Đá Thần Sa
Túi Linh Hồn Chân Nguyên
Lệnh bài Đào Chu Công Mộ Chủng (3 sao)
Túi Tiền Xu
Bảo Thạch Cấp 1-5
Rương Trang Bị Đồng Hành (Cấp 4-6)
Rương Võ Công Trấn Phái 1-20

 

Thác Bạt Hoằng Cơ

22h00

Đào Hoa Nguyên

223/225

Thỏi bạc bang hội (tiểu)
Kinh nghiệm đơn
Ngân Nguyên Bảo
Kim Nguyên Bảo
Đồ Phổ Kỷ Năng Trấn Phái
Đầu Ngựa
Túi Đá Thần Sa
Túi Mảnh Ghép Ngựa
Lệnh bài Đại Mạc Cổ Thành (3 sao)
Túi Tiền Xu
Bảo Thạch Cấp 1-5
Rương Trang Bị Đồng Hành (Cấp 4-6)
Rương Võ Công Trấn Phái 1-20

 

Hỏa Lang Vương Tử

18h30

Tàn Tích Cung A Phòng

221/222

Thỏi bạc bang hội (tiểu)
Kinh nghiệm đơn
Ngân Nguyên Bảo
Kim Nguyên Bảo
Đồ Phổ Kỷ Năng Trấn Phái
Đầu Ngựa
Túi Đá Thần Sa
Chiến Thư-Mật Thất Du Long
Lệnh bài Bích Lạc Cốc (3 sao)
Túi Tiền Xu
Bảo Thạch Cấp 1-5
Rương Trang Bị Đồng Hành (Cấp 4-6)
Rương Võ Công Trấn Phái 1-20

 Độc Xà Giáo Chủ

18h30

Tàn Tích Cung A Phòng

221/222

Thỏi bạc bang hội (tiểu)
Kinh nghiệm đơn
Ngân Nguyên Bảo
Kim Nguyên Bảo
Đồ Phổ Kỷ Năng Trấn Phái
Đầu Ngựa
Túi Đá Thần Sa
Chiến Thư-Mật Thất Du Long
Lệnh bài Vạn Hoa Cốc (3 sao)
Túi Tiền Xu
Bảo Thạch Cấp 1-5
Rương Trang Bị Đồng Hành (Cấp 4-6)
Rương Võ Công Trấn Phái 1-20

Lưu Ý: 

  • Người tiêu diệt  boss ở Map 115 Và Tần Thủy Hoàng sẽ ngẫu nhiên nhận được vật phẩm
  • Khi boss xuất hiện sẽ thông báo kênh Chung Và Kênh Khác  . quý nhân sĩ xin lưu ý điều này
  • Boss không thống báo trên kênh Chung là còn sống phải tìm tất cả map boss đó ra là có (45 75 95)