Hộ Pháp

I.Cách Nhận Hộ Pháp

-Hoạt động trong game

II.Nâng Cấp

Chuột phải vào Hộ Pháp

 

Hộ Pháp

 Tỷ lệ % Thành công
Cấp 1 100
Cấp 2 100
Cấp 3 60
Cấp 4 50
Cấp 5 40
Cấp 6 30
Cấp 7 20
Cấp 8 15
Cấp 9 10
Cấp 10 5
Cấp 11-20 Sử dụng Lệnh Bài Hộ Pháp Siêu Cấp

II.Lưu ý

-Nâng cấp thất bại bị hạ cấp

-Sử dụng Lệnh Bài Hộ Pháp Siêu Cấp Để nâng cấp 100% thành công  tăng 1 cấp 

-Ăn event hoặc mở Rương Lệnh Bài Siêu Cấp

Khuyến mãi nạp

ATM
30 %
Thẻ cào
0 %

Cộng đồng