Lịch Hoạt Động Hằng Ngày

I.Các mốc thời gian hoạt động

Thời Gian

Hoạt Động  Link Hướng Dẫn

00h00

Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) <Xem Chi Tiết>

01h00

Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu)

02h00

Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu)
BOSS Hoàng Kim(5x-7x)
03h00 Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu)
04h00 Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu)
05h00 Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu)
06h00 Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu)
07h00 Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu)
08h00 BOSS Song Đao Tuyết Vương
09h00 Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu)
BOSS Tô Bảo Thiên Ngọc
09h30 BOSS Hoàng Kim(5x-7x)

10h00

Lửa Trại
Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu)
BOSS Tây Môn Ma Nữ

11h00

Tống Kim
Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu)
12h00 Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu)
BOSS Phong Ấn Lôi Kim

13h00

Tống Kim
Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu)

14h00

Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu)
BOSS Thiên Trấn Bạch Ma
15h00 Tống Kim
Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu)
15h30 BOSS Hoàng Kim(5x-7x-9x)
15h35 BOSS Tần Thủy Hoàng

16h00

Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu)
BOSS Vương Tử Đại Kim Hoàn
17h00 Tống Kim
Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu)

18h00

Lửa Trại
Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu)
BOSS Bách Nữ Tây Độc
18h30 BOSS Hỏa Lang Vương Tử Độc  Và Độc Xà Giáo Chủ
19h00 Tống Kim
19h30 BOSS Hoàng Kim(5x-7x-9x)

20h00

BOSS Thiên Long - Đại Ác Ma
Thi Đấu Loạn Chiến (Báo Danh từ 19h50 từ thứ 2 ,4, 6)
20h30 Hoạt Động Tranh Đoạt Lãnh Thổ (Khiếu chiến lúc 20h00 vào thứ 7 và Chủ Nhật hàng tuần)
21h00 Tống Kim

22h00

Lửa Trại
Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu)
BOSS Thác Bạt Hoằng Cơ
22h30 BOSS Hoàng Kim(5x-7x-9x)
22h35 BOSS Tần Thủy Hoàng

23h00

Tống Kim
Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu)
24h00 Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu)

II. Các hoạt động xuyên xuốt

Hoạt Động

Link Hướng Dẫn
Event Tết 2024 <Xem Chi Tiết>
Vận Tiêu <Xem Chi Tiết>
Nghĩa Quân

Hoạt Động Quân Doanh

Tiêu Dao Cốc

Nhiệm Vụ Truy Nã

Nhiệm Vụ Thương Hội

Bách Bảo Rương
Thu phục Bạn đồng hành

Điểm Năng Động

Tàng Bảo đồ
Nhiệm vụ Hiệp Khách
Du Long
Tần Lăng
Map 115 Cày Bạc Vụn