Hướng Dẫn Tân Thủ

Hướng dẫn mọi người những bước cơ bản khi mới bắt đầu vào game.

1. Nhận Hỗ Trợ Tân Thủ - Nhận Code Like Share Facebook.

-Khi tạo mới nhân vật thành công, bước đầu mình nhận Hỗ trợ tân thủ tại Sứ Giả Hỗ Trợ ở Thành Chính. Ở đây chúng ta chọn môn phái mình cần vào và trang bị của phái mình chọn. Các kỹ năng Mật tịch Cao - Trung và kỹ năng 110 và Kỹ năng Trấn Phái + 1 của  tất cả phái sẽ được kích hoạt.

- Tiếp theo nhận code Facebook, Nhận được khi tham gia sự kiện like share FACBOOK.

- Sự Kiện Tại Fanpage

- Thực hiện đúng quy định và inbox nhận Code, Vui lòng Inbox tại  để được hỗ trợ code Facebook.

- Mỗi tài khoản chỉ nhận 1 lần code Facebook và không giới hạn tài khoản xin code.

- Sau khi đã được nhân viên hỗ trợ kích hoạt code Facebook, nhận code tại Sứ Giả Hỗ Trợ ở Thành Chính >> Nhận Code Thẻ Nạp >> Nhận code.

 

 

2.Vũ khí thần sa 0 dòng 

-Vũ Khí thần sa 0 dòng Nhận Code 100k Nhận code nạp lần đầu

-Trang Bị Càn Khôn sử dụng 100k Nhận code nạp lần đầu có

-Hoạt động trong game

-Mua ở Sứ Giả Cửa hàng- Shop Du Long - 200 tiền du long

3.Hộ Vệ  Và Bắt Đồng Hành và Già Lam Kinh và Mặt Nạ, Ngoại Trang, Kỹ Năng Trấn Phái

-Hộ Vệ : <Xem Chi Tiết>

-Trùng sinh lần 15 Nhận Lệnh Bài Hộ Vệ

-Bắt Đồng Hành: <Xem Chi Tiết>

-Bắt đồng hành ở map 55 trước khi nhận Thiệp Lụa cấp 1

-Sau mua Thiệp Bạc 2 để bắt đồng hành ở tiêu dao cốc

Già Lam Kinh: <Xem Chi Tiết>

Trùng Sinh 20 nhận Già Lam Kinh Cấp 1

Mặt Nạ : <Xem Chi Tiết>

Trùng sinh lần 10 nhận được  [Mặt Nạ Hàng Long] + 1

Ngoại Trang: <Xem Chi Tiết>

Trùng Sinh 100-200-300-400-500-600-700-800

Kỹ Năng Trấn Phái

- Nhận hỗ trợ tân thủ là có Kỹ Năng Trấn Phái  + 1  tất cả phái.

 Xem chi tiết tại: <Xem Chi Tiết>

4.Đua Top Trùng Sinh

Trùng Sinh 100-200-300-400-500-600-700-800

 Xem chi tiết tại: <Xem Chi Tiết>

5. Hoạt động Cày Xu, Bạc Vụn, Ngân Nguyên Bảo, Kim Nguyên Bảo.

Lịch Hoạt Động Hàng Ngày - chi tiết tại: <Xem Chi Tiết>

Hoạt động Cày Tiền Xu

TÊN HOẠT ĐỘNG

LINK HƯỚNG DẪN
Đua Top Sever Mới <Xem Chi Tiết>
Code Nạp Thẻ và Tích Lũy Hằng Ngày
Mật Thất Du Long <Xem Chi Tiết>
Tống Kim

Điểm Năng động

Tiêu Dao Cốc
Bạch Hổ Đường
Thi Đấu Loạn Chiến
Săn BOSS
Nhiệm Vũ Nghĩa Quân
Bách Bảo Rương
Code Nạp Thẻ và Tích Lũy Hằng Ngày 

 

Hoạt động Cày Bạc Vụn - Ngân Nguyên Bảo - Kim Nguyên Bảo

TÊN HOẠT ĐỘNG

LINK HƯỚNG DẪN
Code Nạp Thẻ  <Xem Chi Tiết>
Thi Đấu Loạn Chiến <Xem Chi Tiết>
Truy Nã Hải Tặc

Tống Kim 

Bạch Hổ Đường
Săn BOSS
Tiêu Dao Cốc
Map 115,Tần Lăng  Tỉ Lệ Ra Bạc Vụn

 

Hoạt động Cày đồng khóa

TÊN HOẠT ĐỘNG

LINK HƯỚNG DẪN

Nghĩa Quân <Xem Chi Tiết>
Hỗ Trợ Tân Thủ <Xem Chi Tiết>

6. Tham gia các hoạt động trong game  có Nguyên Liệu Và Tăng Sức Mạnh Nhân Vật.

Nguyên Liệu:

Nguyên liêu

Hoạt động

Tiền Xu Code Nạp Thẻ, Đua Top Tài Phú- Võ Lâm, Boss , Nghĩa Quân , Bạch Hổ Đường , Tống Kim , Tieu Dao Cốc , Thi Đấu Loạn Chiến , Điểm Năng Động , Du Long , Bách Bảo Rương,Mật Thất Du Long, Bách Bảo Rương, 
Đồng Code Nạp Thẻ, Boss , Bạch Hổ Đường , Tống Kim, Truy Nã, Thi Đấu Loạn Chiến, 
Đồng Khóa Hỗ Trợ Tân Thủ, Nghĩa Quân
Lệnh Bài Trùng Sinh Code Nạp Thẻ, Sứ Giả Cửa Hàng - Shop Nguyên Bảo, Code Facebook, Boss , Vận Tiêu, Nghĩa Quân , Bạch Hổ Đường , Tống Kim, Nhiệm Vụ Hiệp Khách, Tiêu Dao Cốc, Tàng Bảo Đồ, Thi Đấu Loạn Chiến, Điểm Năng Động,Event Đoán Hình
Rương Bộ Trang Bị  Cấp 1 Code Nạp lần đầu 100k
Rương Bộ Trang Bị  Cấp 2 đến 6 Trùng Sinh từng mốc nhận được
Đồng Hành 4,5,6 Kỹ năng Code Nạp lần đầu 100k , Sứ Giả Cửa Hàng- Shop Tiền Xu, Bắt đồng hành bằng thiệp lụa và thiệp bạc
Bạch Hô Đường Truyền Lệnh Sứ Giả Cửa Hàng- Shop Tiền Xu
Thiệp Lụa 1 Bạch Hổ Đường , 
Thiệp Bạc 2 Code Nạp Thẻ,Code Facebook , Bạch Hổ Đường , 
Bảo Thạch (1-6) Boss, Vận Tiêu ,Thương Hội, Nhiệm Vụ Hiệp Khách,  Điểm Năng Động, Đua top Trùng Sinh, Đua top Trùng Sinh, Sứ Giả Cửa Hàng - Thẻ tích lũy sự kiện
Võ lâm mật tịch (sơ) Đổi 300 Danh Bổ Lệnh
Tẩy tủy kinh (sơ) Đổi 300 Danh Bổ Lệnh
Lệnh Bài Để Đi Tàng Bản Đồ Code Nạp lần đầu 100k,Boss,Nhiệm Vụ Hiệp Khách, Quân Doanh, Điểm Năng Động, Mật Thất Du Long, Bách Bảo Rương, Sứ Giả Cửa Hàng - Shop Du Long
Lệnh Bài Vận Tiêu Điểm Năng Động, Sứ Giả Cửa Hàng - Shop Tiền Xu,
Lệnh Bài Hộ Vệ  
Rương Ngoại Trang Nón Cấp 1-8 Phần Thưởng Trùng Sinh Từng Mốc
Rương Ngoại Trang Áo Cấp 1-8 Phần Thưởng Trùng Sinh Từng Mốc
[Mặt Nạ Hàng Long] + 1 Phần Thưởng Trùng Sinh Từng Mốc
Già Lam Kinh Cấp 1 Phần Thưởng Trùng Sinh Từng Mốc
Thái Nhất Ấn cấp 1 Hỗ Trợ Tân Thủ
Ngựa Cấp 1 Phần Thưởng Trùng Sinh Từng Mốc
Chân Nguyên Bách Bảo Rương, Mua ở Kỳ Trân Các - Đồng
Kỹ Năng Trấn Phái + 1 của 12 Phái Hỗ Trợ Tân Thủ
Tiền Du Long Code Nạp lần đầu 100k, Boss, Điểm Năng Động,  Đua Top Tài Phú- Võ Lâm,
Linh Hồn Chân Nguyên Boss, Bạch Hổ Đường , Tiêu Dao Cốc, Mật Thất Du Long, 
Chiến Thần Code Nạp Thẻ, Vận Tiêu, Tống Kim, Điểm Năng Động, Mật Thất Du Long, Bách Bảo Rương, 
Mảnh Già Lam Kinh Boss, Vận Tiêu ,Tiêu Dao Cốc, Quân Doanh, Tàng Bảo Đồ, Thi Đấu Loạn Chiến, Mật Thất Du Long, 
Hộ Vệ Đơn Boss, Bạch Hổ Đường , Thi Đấu Loạn Chiến, Mật Thất Du Long, 
Đồ Phổ Kỷ Năng Trấn Phái Boss, Vận Tiêu, Thương Hội, Nghĩa Quân , Bạch Hổ Đường , Tống Kim, Nhiệm Vụ Hiệp Khách, Tiêu Dao Cốc, Quân Doanh, Điểm Năng Động, Mật Thất Du Long, Bách Bảo Rương,  Đua Top Tài Phú- Võ Lâm, Sứ Giả Cửa Hàng - Shop Du Long
Mảnh Ghép Ấn Boss, Vận Tiêu, Tiêu Dao Cốc, Quân Doanh, Tàng Bảo Đồ, Thi Đấu Loạn Chiến, Mật Thất Du Long, 
Bát Mạch Đơn Boss, Bạch Hổ Đường , Truy Nã, Thi Đấu Loạn Chiến, Mật Thất Du Long, 
Thần Sa-Vô Hạ Dẫn Boss,Thương Hội, Quân Doanh, Tàng Bảo Đồ,Điểm Năng Động, Mật Thất Du Long,  Đua Top Tài Phú- Võ Lâm,
Mảnh Ghép Vũ Khí Boss,Thương Hội, Quân Doanh, Tàng Bảo Đồ,Điểm Năng Động, Mật Thất Du Long,  Đua Top Tài Phú- Võ Lâm,
Mảnh Ghép Mặt Nạ Boss, Tống Kim, Mật Thất Du Long, Mật Thất Du Long, 
Mảnh Ghép Ngựa Boss, Tống Kim, Mật Thất Du Long, 
Đầu Ngựa Boss, Vận Tiêu, Nghĩa Quân , Bạch Hổ Đường , Nhiệm Vụ Hiệp Khách, Tiêu Dao Cốc, Tiêu Dao Cốc, Quân Doanh, Điểm Năng Động,Mật Thất Du Long, Bách Bảo Rương, 
Bùa Bảo Toàn Sứ Giả Cửa Hàng- Shop Tiền Xu
Rương Trang Bị Ngựa Bạch Hổ Đường , Event
Rương Thần Sa Code Nạp lần đầu 100k, Boss , Tàng Bảo Đồ, Điểm Năng Động, Mật Thất Du Long, Bách Bảo Rương, Đua top Trùng Sinh, Sứ Giả Cửa Hàng - Thẻ tích lũy sự kiện, Sứ Giả Cửa Hàng - Shop Du Long
Set Trang Bị Đồng Hành Cấp 3 Code Facebook, 
Trang bị Đồng Hành(4-7) Code Nạp Thẻ, Boss,Bạch Hổ Đường , Tiêu Dao Cốc, Tàng Bảo Đồ, Thi Đấu Loạn Chiến, Điểm Năng Động, Mật Thất Du Long, Bách Bảo Rương, Đua top Trùng Sinh,  Đua Top Tài Phú- Võ Lâm,Sứ Giả Cửa Hàng - Thẻ tích lũy sự kiện,Sứ Giả Cửa Hàng - Shop Du Long
Võ Sò Vàng Code Nạp Thẻ, Event Đoán Hình
Võ Công Trấn Phái 1-20 Boss, Bách Bảo Rương, Đua top Trùng Sinh, Sứ Giả Cửa Hàng - Thẻ tích lũy sự kiện
Hộ Pháp Boss, Tống Kim, Thi Đấu Loạn Chiến, Đua top Trùng Sinh, 
Trận Pháp Cao Boss, Mua ở Sứ Giả Cửa Hàng - Thẻ tích lũy sự kiện,Sứ Giả Cửa Hàng - Thẻ tích lũy sự kiện
Phi Phong Vũ Thần Mật Thất Du Long, Sứ Giả Cửa Hàng - Thẻ tích lũy sự kiện,Sứ Giả Cửa Hàng - Shop Du Long
Nữ Nhi Hồng Ôm Trụ Tống Kim,
Thẻ Tích Lũy Sự Kiện Sử Dụng Event ,
Lệnh Bài Nâng Cấp Ấn Siêu Cấp Sử Dụng Event
Lệnh Bài Già Lam Kinh Siêu Cấp Sử Dụng Event

Tăng Sức Mạnh Nhân Vật

- Nâng Cấp: 

 • Trùng Sinh
 • Hệ Thống Hộ Vệ
 • Trận Pháp Cao
 • Hộ Pháp
 • Hệ Thống Trang Bị
 • Ngoại Trang
 • Thu Phục Đồng Hành
 • Trang Bị Đồng Hành
 • Vũ Khí Thần Sa
 • Chân Nguyên
 • Chiến Trường Ấn
 • Già Lam Kinh
 • Phi Phong
 • Kỹ Năng Trấn Phái
 • Mặt Nạ
 • Thái Cực Ấn
 • Kinh Mạch
 • Nâng Cấp Ngựa
 • Trang Bị Ngựa
 • Khảm Và Đục Lỗ. 
 • ....
   

 

-Set Hỗn Thiên, Liệt Hỏa, Cửu Âm, Kim Cang, Truyền Thuyết. <Xem Chi Tiết>

-Truy Nã đổi Võ lâm mật tịch, Tẩy Tủy Kinh

-Du long Đổi Rương thần sa 0 đến 4

-Du Long Đổi Phi Phong Vũ Thần

-Du long Đổi Rương Trang Bị Đồng Hành hoặc hoạt động có

7.Danh Hiệu

Hoạt Động Danh Hiệu
Trùng Sinh 800 Thiên Hạ Vô Song
Top 1 Đua TOp Võ Lâm Chí Tôn
Top 1 Tống Kim Vang Danh Thiên Hạ
Top 1 Loạn Phái Tuyệt Đỉnh Cao Thủ
Bạn Đồng Hành Cấp 10 Bảo Bối Nổi Bật
Võ Công Trấn Phái 20 Nhất Kiếm Phong Thiên
Thái Cực Ấn 10 Giang Hồ Hảo Thủ
Mặt Nạ Hàng Long 15 Nhất Lưu Cao Thủ
Già Lam Kinh 10 Kinh Thiên Động Địa
Thần Thú 20 Uy Chấn Cửu Châu
Bát Mạch Kỳ Kinh 10 Thiên Hạ Vô Địch
Vũ Khí Thần Sa 6 dòng Tứ Hải Dương Danh

Mọi chi tiết thắc mắc và cần hỗ Trợ inbox tại FanFage