SỰ KIỆN GIẢI NHIỆT MÙA HÈ

Sự Kiện Giải Nhiệt Mùa Hè là một sự kiện đem lại nhiều vật phẩm giá trị trong game , các huynh đệ hãy cùng đồng hành với Sự Kiện Giải Nhiệt Mùa Hè mới ra hấp dẫ

I. NPC VÀ VẬT PHẨM LIÊN QUAN

Sứ Giả Hỗ Trợ - Hỏa Lang Vương Tử nơi diễn ra Sự Kiện Mùa Hè

Hỏa Lang Vương Tử

 

VẬT PHẨM MÔ TẢ

Trà

Nguồn gốc : Tham gia hoạt động nhận được

Chức năng : Ghép Hồng Trà hoặc Trà Sữa

Sữa

Nguồn gốc : Tham gia hoạt động nhận được

Chức năng : Ghép Hồng Trà hoặc Trà Sữa

Trân Châu

Nguồn gốc : Tham gia hoạt động nhận được

Chức năng : Ghép Hồng Trà hoặc Trà Sữa

Hồng Trà Trân Châu

Nguồn gốc : Ghép tại Sứ Giả Hỗ Trợ

Chức năng : Sử dụng nhận vật phẩm có giá trị

Trà Sữa Trân Châu

Nguồn gốc : Ghép tại Sứ Giả Hỗ Trợ

Chức năng : Sử dụng nhận vật phẩm có giá trị

Túi Quà May Mắn

Nguồn gốc : Nhận Tích Lũy Thẻ Nạp ngày

Chức năng : Sử dụng nhận vật phẩm có giá trị

Lệnh Bài Kinh Mạch Siêu Cấp

Nguồn gốc : Sử dụng Trà Sữa Trân Châu - Trúng thưởng Quà Tích Lũy Nạp Thẻ Liên Server

Chức năng : Nâng cấp Kinh Mạch tỉ lệ 100%

Thẻ Đổi Lệnh Bài Siêu Cấp

Nguồn gốc : Trúng thưởng Quà Tích Lũy Nạp Thẻ Liên Server

Chức năng : Đổi 2 Lệnh Bài Siêu Cấp bất kỳ thành Lệnh Bài Siêu Cấp cần thiết

 

II.CÁCH GHÉP NGUYÊN LIỆU

1. Cách ghép Hồng Trà

Bước 1 : Tới Sứ Giả Hỗ Trợ - Hỏa Lang Vương Tử và chọn Sự Kiện Giải Nhiệt Mùa Hè

Bước 2 : Chọn [ Hồng Trà ] 

Cần 1 Trà + 1 Sữa + 1 Trân Châu + 1 Ngân Nguyên Bảo ghép thành 1 Hồng Trà [ Không Khóa ]

2. Cách ghép Trà Sữa Trân Châu

Bước 1 : Tới Sứ Giả Hỗ Trợ - Hỏa Lang Vương Tử và chọn Sự Kiện Mùa Hè

Bước 2 : Chọn [Trà Sữa]

Cần 1 Trà + 1 Sữa + 1 Trân Châu +  Tiền Xu [ Khóa ] ghép thành 1 Trà Sữa Chân Trâu [ Khóa ]

Cần 1 Trà + 1 Sữa + 1 Trân Châu +  Tiền Xu [ Không Khóa ] ghép thành 1 Trà Sữa Chân Trâu [ Không Khóa ]

 

III.TÍCH LŨY THẺ NẠP TOÀN BỘ MÁY CHỦ

Cùng với Sự Kiện Giải Nhiệt Mùa Hè thêm sôi động Khi nhận code nạp trên 100k tích lũy của toàn bộ máy chủ sẽ được cộng thêm 10% xu của code đã sử dụng

Lưu ý Code nhận Xu mới có thể tăng tích lũy cho máy chủ - Code nhận Lệnh Bài Trùng Sinh sẽ không tăng tích lũy

Code nhận Xu hoặc Lệnh Bài Trùng Sinh đều có cơ hội trúng thưởng

TỈ LỆ % NHẬN THƯỞNG TÍCH LŨY CỦA TOÀN BỘ MÁY CHỦ
Code Tỉ lệ %
100k 2
200k 4
300k 6
500k 10
1000k 20

 

QUÀ THƯỞNG
Vật phẩm Số lượng
Lệnh Bài Kinh Mạch Siêu Cấp 1
Thẻ Đổi Lệnh Bài Siêu Cấp 1
Tiền Xu 200
Tiền Xu tích lũy toàn sv khi sử dụng code 10%

 

 

IV. CÁCH KIẾM NGUYÊN LIỆU VÀ PHẦN THƯỞNG HỒNG TRÀ - TRÀ SỮA

1. Cách kiếm nguyên liệu

Hoạt Động Vật Phẩm
Truy Nã Nhận 20 Sữa - 20 Trân Châu / 1 nhiệm vụ thành công
Tống Kim

3000 điểm : 15 Trà

5000 điểm : 20 Trà

10000 điểm : 50 Trà

TOP 1 : 300 Trà

TOP 2 : 250 Trà

TOP 3 : 200 Trà

TOP 4 - 5 : 100 Trà

Thương Hội

500 Trà - 500 Sữa - 500 Trân Châu khi sử dụng Rương Thưởng Thương Hội

Nghĩa Quân

Nhiệm vụ 10 : 20 Trà

Nhiệm vụ 20 : 50 Trà

Nhiệm vụ 30 : 80 Trà

Nhiệm vụ 40 : 100 Trà

Loạn Phái

Quán Quân : 300 Sữa - 300 Trân Châu

Á Quân : 250 Sữa - 250 Trân Châu

Tứ Cường : 200 Sữa - 200 Trân Châu

Bát Cường : 150 Sữa - 150 Trân Châu

 

NHẬN TÚI QUÀ MAY MẮN
Tích lũy nạp trong ngày Số lượng
50k 1
100k 2
200k 3
500k 4
1000k 5
2000k 6
3000k 7
4000k 8
5000k 10

2. Phần thưởng

PHẦN THƯỞNG HỒNG TRÀ
VẬT PHẨM SỐ LƯỢNG
Kinh Nghiệm 1-5 tỷ
Linh Hồn Chân Nguyên 10-100
Mảnh Ghép Ngựa 10-50
Mảnh Ghép Mặt Nạ 10-50
Bát Mạch Đơn 10-100
Mảnh Ghép Ấn 10-100
Mảnh Già Lam Kinh 10-100
Hộ Vệ Đơn 10-100
Bảo Thạch Cấp 1-3 1
Rương Trang Bị Ngựa Ngẫu Nhiên 1

 

PHẦN THƯỞNG TRÀ SỮA
VẬT PHẨM SỐ LƯỢNG
Kinh Nghiệm 5-15 tỷ
Linh Hồn Chân Nguyên 100-300
Mảnh Ghép Ngựa 50-150
Mảnh Ghép Mặt Nạ 50-150
Mảnh Ghép Vũ Khí 1-10
Thần Sa-Vô Hạ Dẫn 1-10
Đồ Phổ Kỷ Năng Trấn Phái 10-100
Bát Mạch Đơn 100-300
Mảnh Ghép Ấn 100-300
Mảnh Già Lam Kinh 100-300
Bảo Thạch Cấp 1-5 1
Rương Trang Bị Đồng Hành (Cấp 4-6) 1
Rương Thần Sa (0 Dòng) 1
Rương Thần Sa (1 Dòng) 1
Rương Thần Sa (2 Dòng) 1
Rương Thần Sa (3 Dòng) 1
Rương Thần Sa (4 Dòng) 1
Lệnh Bài Kinh Mạch Siêu Cấp 1

 

PHẦN THƯỞNG TÚI QUÀ MAY MẮN
TÊN VẬT PHẨM SỐ LƯỢNG
Kinh Nghiệm 50-100 tỷ
Tiền Du Long (khóa) 50-100
Rương Trang Bị Đồng Hành (Cấp 4-6) 1
Rương Thần Sa (0-6 Dòng) 1
Đồ Phổ Kỷ Năng Trấn Phái 500-1000
Lệnh Bài Hộ Vệ Siêu Cấp 1
Đầu Ngựa 1
Lệnh Bài Nâng Cấp Võ Công Siêu Cấp 1

 

Lưu ý : Khi sử dụng Trà Sữa Chân Trâu Khóa : Thẻ Tích Lũy Sự Kiện sẽ Khóa - Khi Sử dụng Trà Sữa Chân Trâu Không Khóa : Thẻ Tích Lũy Sự Kiện Không Khóa

V. THẺ ĐỔI LỆNH BÀI SIÊU CẤP

Hướng dẫn sử dụng vật phẩm Thẻ Đổi Lệnh Bài Siêu Cấp

Bước 1 : Click phải vào vật phẩm Thẻ Đổi Lệnh Bài Siêu Cấp

Bước 2 : Bỏ 2 Lệnh Bài Siêu Cấp vào trong ô

Bước 3 : Đồng ý và chọn Lệnh Bài Siêu Cấp đang muốn có

VI.Lệnh Bài Siêu Cấp Kinh Mạch

Khi sử dụng Lệnh Bài Kinh Mạch Siêu Cấp sẽ có tỉ lệ 100% thành công

Khuyến mãi nạp

ATM
30 %
Thẻ cào
0 %

Cộng đồng