CẬP NHẬT Tháng 9/2023

NỘI DUNG CẬP NHẬT

Phiên bản cập nhật vào lúc : 14h00 ngày 23/09/2023 - Chạy file Autoupdate ở thư mục game để cập nhật

 

I. Sự Kiện Bí Ngô  <Xem Chi Tiết>

Khi tham gia nhận các phần thưởng : 

Đồ Phổ Kỷ Năng Trấn Phái
Bảo Thạch Cấp 1-5
Rương Trang Bị Đồng Hành (Cấp 4-6)
Rương Thần Sa (0 Dòng)
Rương Thần Sa (1 Dòng)
Rương Thần Sa (2 Dòng)
Rương Thần Sa (3 Dòng)
Rương Thần Sa (4 Dòng)
Rương Lệnh Bài Siêu Cấp
Lệnh Bài Hộ Pháp Siêu Cấp
Hộ Pháp
Tiền Du Long

 

II.Hộ Pháp  <Xem Chi Tiết

III.Rương Lệnh Bài Siêu Cấp 

Chức năng: Mở Ngẫu nhiên 1 trong 5 vật phẩm

Lệnh Bài Già Lam Kinh Siêu Cấp
Lệnh Bài Nâng Cấp Ấn Siêu Cấp
Lệnh Bài Hộ Vệ Siêu Cấp
Lệnh Bài Nâng Cấp Võ Công Siêu Cấp

Lệnh Bài Kinh Mạch Siêu Cấp

VI.Quà Nạp Tân Thủ <Xem Chi Tiết>

BÀI LIÊN QUAN :

Khuyến mãi nạp

ATM
30 %
Thẻ cào
0 %

Cộng đồng